BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


WYNIKI WYBORÓW SAMORZADOWYCHInformacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej... przejdź do serwisu


Urzędnik Wyborczy pełni dyżur w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, pok. 109:

 • w dniach: wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 15:30 (w innym czasie tylko pod telefonem +48 572 162 800)

Telefon do urzędnika wyborczego:

 • +48 94 35 515 91
 • +48 572 162 800

E-mail do urzędnika wyborczego:


HARMONOGRAM DYŻURÓW
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁOBRZEGU

we wrześniu 2018 roku

 • 01.10.2018 r. | 15.30 - 16.30 | W. Akier, K. Dawid
 • 03.10.2018 r. | 15.30 - 16.30 | J. Błachowicz, S. Kigina
 • 09.10.2018 r. | 15.30 - 16.30 | W. Akier, S. Kigina
 • 11.10.2018 r. | 15.30 - 16.30 | J. Błachowicz, A. Libera
 • 16.10.2018 r. | 15.30 - 16.30 | S. Kigina, Z. Kaczmarek
 • 18.10.2018 r. | 15.30 - 16.30 | A. Mikołajek, A. Libera
 • 21.10.2018 r. - dzień wyborów
  • 06.00 - 09.00 W. Akier
  • 09.00 - 11.00 J. Błachowicz
  • 11.00 - 13.00 S. Kigina
  • 13.00 - 15.00 A. Libera
  • 15.00 - 17.00 A. Mikołajek
  • 17.00 - 19.00 Z. Kaczmarek
  • 19.00 - 21.00 K. Dawid, M. Ostapiec
  • 21.00
   • W. Akier
   • M. Kozłowska-Pióro
   • J. Błachowicz
   • K. Dawid
   • Z. Kaczmarek
   • S. Kigina
   • A. Libera
   • A. Mikołajek
   • M. Ostapiec

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu wyborów 4 listopada 2018r. będzie istniała możliwość zorganizowania wsparcia dla wyborców niepełnosprawnych w dotarciu do lokali wyborczych na terenie miasta. Przewóz osób niepełnosprawnych przewidziany jest w dzień wyborów od godz. 14:00. Zgłoszenia przyjmowane będą
4 listopada br. od godz. 8.00 do godz. 13:00 pod numerem telefonu Straży Miejskiej 94 355 16 20.

Przewóz osób niepełnosprawnych będzie odbywał się sprzed domu, w którym wyborca niepełnosprawny zamieszkuje, do siedziby właściwej komisji wyborczej i z powrotem. Do dyspozycji będzie samochód przeznaczony do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Kołobrzegu.


WAŻNIEJSZE SŁUŻBOWE TELEFONY

 • KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WOJEWÓDZKA W KOSZALINIE +48 94 34 22 790
 •  KOMENDA POLICJI - 997 lub 112
 • PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA - 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
 •  STRAŻ MIEJSKA - 986 lub +48 94 35 51 620

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

 • SIEDZIBA - MAŁA SALA KONFERENCYJNA URZĘDU MIASTA +48 94 35 51 597
 • PRZEWODNICZĄCA MKW - Wioletta Akier - 533 868 505
 • URZĘDNIK WYBORCZY - Jacek Tworek - 572 162 800

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

 • SEKRETARZ MIASTA - Ewa Pełechata - 693 540 191
 • OBSŁUGA INFORMATYCZNA - PEŁNOMOCNIK MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ / KOORDYNATOR GMINNY - Robert Puc - 607 868 450
 • NACZELNIK WYDZIAŁU OBYWATELSKIEGO - Małgorzata Pietruszczyńska +48 94 35 51 525, 695 880 120
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI - Mirosława Nowakowska +48 94 35 51 527 oraz Krystyna Paszkiewicz - 94 35 51 528
 • NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI - Urszula Pustelnik - 607 868 359
 • KONSERWATOR - Eugeniusz Famulski - 693 540 212

REJESTR WYBORCÓW

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

37 KBPobierz na dysk

Pisemna deklaracja zawierająca niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

28 KBPobierz na dysk

PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁOBRZEGU

Protokół nr 1 - wybór przewodniczącego oraz zastępców

520 KBPobierz na dysk

UCHWAŁY I OBWIESZCZENIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁOBRZEGU

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21.10.2018 r.

269 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21.10.2018 r.

287 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kołobrzegu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

27 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kołobrzegu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17.3 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Kołobrzeg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

19.2 KBPobierz

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 24.10.2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 04.11.2018 r.

28 KBPobierz na dysk

DOKUMENTACJA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

303 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLI/624/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na okręgi wyborcze

301 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLI/625/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Kołobrzeg na stałe obwody głosowania

324 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 71/18 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

280 KBPobierz na dysk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

153 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wykazu słupów ogłoszeniowych - bezpłatnych

39 KBPobierz

- mapka z wykazem słupów ogłoszeniowych

442 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia granic okręgów

27 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.08.2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

480 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Starosty Kołobrzeskiego z dnia 27.08.2018 r. w sprawie granic okręgów wyborczych

442 KBPobierz na dysk

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

83 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 września 2018 roku w sprawie granic obwodu głosowania

110 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 11 września 2018 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

339 KBPobierz na dysk

Zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

131 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 12.09.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

30 KBPobierz na dysk

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 25 września 2018 r. - pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09. 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg

10.5 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na 21.10.2018 r.

124 KBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 1.10.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kołobrzeg

655 KBPobierz na dysk

WYNIKI WYBORÓW

Wybory Prezydenta Miasta Kołobrzeg - Ponowne głosowanie - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Kołobrzeg

1.0 MBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Koszalinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

92 KBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Koszalinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

100 KBPobierz na dysk