Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu
Data 20 - 28.02.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
2. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu

Data 17 - 24.04.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
3. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Słoneczny Domek"

Data 05 - 15.06.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
4. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w MKP Kotwica Kołobrzeg

Data 22.08.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
5. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Vigor

Data 13-23.02.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
6. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pieśń Żołnierska

Data 04-10.10.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
7. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Na Przekór Przeciwnościom

Data 13-23.02.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
8. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego

Data 04-08.10.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
9. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w MKP Kotwica Kołobrzeg

Data -
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
10. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadań publicznych: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz Rozwój sportu poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, organizacje zawodów sportowych

Data 13 - 27.11.2018 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM