BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kompleksowa kontrola Noclegowni oraz Schroniska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Data 24.01.2018 r.
Kontrolujący Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu
2. Temat Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Żłobka Krasnal
Data 11.02.2018 r.
Kontrolujący Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu
3. Temat

Kontrola zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017"

Data 9.01.2018 r.
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4. Temat

Kontrola uniewazniona

-
Data -
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
5. Temat

Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg

Data 12.03.2018 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
6. Temat

Kontrola Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Data 19-23.04.2018 r.
Kontrolujący Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
7. Temat

"RÓWNY START - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

Data 28-29.05.2018 r.
Kontrolujący Kontrolujący Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Koszalin
8. Temat

Kontrola z odprowadzania wód roztopowych i odpadowych

Data 06.07.2018 r.
Kontrolujący Kontrolujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Koszalinie
9. Temat Kontrola problemowa USC
Data 21.06.2018 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
10. Temat Kontrola zadania "Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów"
Data 23.02.2018 r.
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
11. Temat Kontrola zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg- etap IV"
Data 15.06.2018 r.
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
12. Temat  Kontrola wynikająca z podejrzenia choroby zawodowej jednego z pracowników UM
Data 07.02.2018 r.
Kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu
13. Temat Kontrola sanitarna placów zabaw i piaskownic
Data 25.05.2018 r.
Kontrolujący Powiataowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
14. Temat Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy ( w tym urlopów wypoczynkowych)
Data 06-11.07.2018 r.
Kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy Odział Koszalin
15. Temat Kompleksowa kontrola placów zabaw w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2018"
Data 24.07. - 02.08.2018 r.
Kontrolujący Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
16. Temat Kontrola prawidłowości oznakowania miejsc da niepełnosprawnych
Data 13.08.2018 r.
Kontrolujący Starostwo Powiatowe
17. Temat Kontrola projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia polegającego na rozbudowie i przebudowie świetlenia parkingowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu”.
Data 04-05.09.2018 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski w Szczecinie
18. Temat Kompleksowa kontrola miejskich fontann
Data 24.08.2018 r.
Kontrolujący Powiataowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
19. Temat Kontrola odprowadzania do wód – wód roztopowych i opadowych
Data 24.09.2018 r.
Kontrolujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Koszalinie
20. Temat Wdrożenie i przygotowanie zmian w systemie oświaty na terenie Gminy
Data XII. 2018
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Szczecinie
21. Temat Prawidłowe zastosowanie, wykonanie, funkcjonowanie i utrzymanie znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 22-23.10.2018 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
22. Temat Kontrola Wyloty wód opadowych i roztopowych
Data 26.10.2018 r.
Kontrolujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Koszalinie
23. Temat Przestrzeganie warunków ustalonych w wydawanych decyzjach nt. odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych
Data 31.10.2018 r.
Kontrolujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach
24. Temat Kontrola systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu
Data 7.11.2018 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
25. Temat Kontrola dotacji „Wymiana maty zapaśniczej w Sali Sportów Walki" - MOSiR
Data 02.11.2018 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Edukacji i Sportu
26. Temat Kontrola z realizacji projektu „Przebudowa promenady na odc. Od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. Gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"
Data 06-07.112.2018 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
27. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
28. Temat Kontrola prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców
Data 17.12.2018 r.
Kontrolujący Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koszalinie