BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kompleksowa kontrola Noclegowni oraz Schroniska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Data 24.01.2018 r.
Kontrolujący Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu
2. Temat Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Żłobka Krasnal
Data 11.02.2018 r.
Kontrolujący Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu
3. Temat

Kontrola zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017"

Data 9.01.2018 r.
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4. Temat

Kontrola uniewazniona

-
Data -
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
5. Temat

Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg

Data 12.03.2018 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
6. Temat

Kontrola Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Data 19-23.04.2018 r.
Kontrolujący Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
7. Temat

-

-
Data -
Kontrolujący -
8. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
9. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
10. Temat Kontrola zadania "Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów"
Data 23.02.2018 r.
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
11. Temat Kontrola zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg- etap IV"
Data 15.06.2018 r.
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
12. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
13. Temat Kontrola sanitarna placów zabaw i piaskownic
Data 25.05.2018 r.
Kontrolujący Powiataowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
14. Temat Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy ( w tym urlopów wypoczynkowych)
Data 06-11.07.2018 r.
Kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy Odział Koszalin
15. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
16. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
17. Temat - -
Data -
Kontrolujący -
18. Temat Kompleksowa kontrola miejskich fontann
Data 24.08.2018 r.
Kontrolujący Powiataowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna