BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących w porządku obrad XL sesji Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezentacja diagnozy zjawiska przemocy w Gminie Miasto Kołobrzeg.
  3. Ocena stanu technicznego kołobrzeskich orlików. Wykaz środków finansowych przekazywanych z budżetu miasta na ich utrzymanie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.