ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących w porządku obrad XL sesji Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezentacja diagnozy zjawiska przemocy w Gminie Miasto Kołobrzeg.
  3. Ocena stanu technicznego kołobrzeskich orlików. Wykaz środków finansowych przekazywanych z budżetu miasta na ich utrzymanie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.