ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu spraw społecznych a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...

UWAGA!!! W treści ogłoszenia nastąpiła omyłka pisarska.

Punkt I ogłoszenia winie brzmieć:

"I. Priorytety i zadania. Środki finansowe przewidziane na realizację priorytetów Nr 1, 2, 3, - 200.000,00 zł".

Pełna treść ogłoszenia

128 KBPobierz

Załącznik

87 KBPobierz