BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu spraw społecznych a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego...

UWAGA!!! W treści ogłoszenia nastąpiła omyłka pisarska.

Punkt I ogłoszenia winie brzmieć:

"I. Priorytety i zadania. Środki finansowe przewidziane na realizację priorytetów Nr 1, 2, 3, - 200.000,00 zł".

Pełna treść ogłoszenia

128 KBPobierz

Załącznik

87 KBPobierz