Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu
Data 04.04.2017 r. (czas - tydzień)
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Data 28.11. - 15.12.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.

Data 09.12.2016 .r - 03.01.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
4. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Kołobrzegu

Data 01-28.02.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Kołobrzegu

Data 04.05. - 08.06.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Kołobrzegu

Data 09-30.05.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Kołobrzegu

Data 9-30.05.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Społecznym Gimnazjum w Radzikowie

Data 8-28.06.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Data 22.02.-19.04.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu

Data 02.10.-20.10.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu

Data 14.11.-04.12.2017 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM