ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Inspektor ds. Systemów Informacji Przestrzennej
BARTŁOMIEJ KOGUT

tel.: +94 35 51 573 | pokój 311
78-100 Kołobrzeg | ul. Ratuszowa 13
email: b.kogut@um.kolobrzeg.pl

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Systemów Informacji Przestrzennej należy:

 1. Planowanie i koordynacja prac związanych z wdrożeniem technologii GIS;
 2. Współpraca z instytucjami związanymi z funkcjonowaniem Systemu Informacji Przestrzennej;
 3. Szkolenia indywidualne oraz wsparcie merytoryczne pracowników urzędu miasta z zakresu obsługi SIP oraz programów GIS;
 4. Dążenie do usprawnienia elektronicznej obsługi interesantów za pomocą systemu GIS;
 5. Aktualizacja bazy danych SIP;
 6. Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych (wektoryzacja, konwersja, kalibracja);
 7. Redakcja map na potrzeby urzędu miasta;
 8. Wykonywanie analiz przestrzennych na podstawie posiadanych danych GIS;
 9. Zintegrowanie i zunifikowanie danych poszczególnych wydziałów urzędu zebranych w jednym miejscu;
 10. Pomoc w tworzeniu zapisów w dokumentacji przetargowej, zgodnych z wymaganiami przestrzennej bazy danych GIS;
 11. Współpraca z firmami zewnętrznymi wykonującymi wszelkiego rodzaju inwentaryzacje, opracowania itd. dla urzędu miasta, celem zasilenia systemu GIS danymi.