ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kontrola Obiektu Sportowo - Rekreacyjnego "Plac Trzech Pokoleń" ul. Lazurowa w Kołobrzegu
Data 13.03.2017 r.
Kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 
2. Temat Kontrola wykonania wniosków z kontroli "Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego finansowanych przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Data -
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
 
3. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 24.05.2017 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
4. Temat Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18
Data 24.05. - 30.06.2017 r.
Kontrolujący Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
 
5. Temat Kontrola realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Data 13-14.06.2017r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
6. Temat Kontrola kompleksowa w MOPS w Kołobrzegu
Data 05-09.06.2017 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
7. Temat Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków dotacji przyznanej gminie uzdrowiskowej na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w 2016r.
Data 19 – 23 czerwca 2017 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
8. Temat Kontrola prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Data 24.08-31.10.2017 r.
Kontrolujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 
9. Temat Kontrola przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków. Realizacja zadania zleconego: wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.
Data 24-25.10.2017 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
10. Temat Kontrola Rady Miasta Kołobrzeg: kontrola przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków oraz realizacja zadania zleconego: wybór ławników na kadencję 2016-2019 do sądów rejonowych i okręgowych
Data 24-25.10.2017 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
11. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 19.10.2017 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
12. Temat Kontrola projektu: "Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu"
Data 06.12.2017 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO
 
13. Temat Kontrola projektu: "Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu"
Data 04-05.12.2017 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO
 
14. Temat Kontrola zadania ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu"
Data 01.12.2017 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
15. Temat Kontrola umowy dofinansowania zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg - etap VIII"
Data -
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej