BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kontrola Obiektu Sportowo - Rekreacyjnego "Plac Trzech Pokoleń" ul. Lazurowa w Kołobrzegu
Data 13.03.2017 r.
Kontrolujący Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 
2. Temat Kontrola wykonania wniosków z kontroli "Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego finansowanych przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Data -
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
 
3. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 24.05.2017 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
4. Temat Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18
Data 24.05. - 30.06.2017 r.
Kontrolujący Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu
 
5. Temat Kontrola realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Data 13-14.06.2017r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
6. Temat Kontrola kompleksowa w MOPS w Kołobrzegu
Data 05-09.06.2017 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
7. Temat Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków dotacji przyznanej gminie uzdrowiskowej na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w 2016r.
Data 19 – 23 czerwca 2017 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 
8. Temat Kontrola prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Data 24.08-31.10.2017 r.
Kontrolujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 
9. Temat Kontrola przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków. Realizacja zadania zleconego: wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.
Data 24-25.10.2017 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
10. Temat Kontrola Rady Miasta Kołobrzeg: kontrola przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków oraz realizacja zadania zleconego: wybór ławników na kadencję 2016-2019 do sądów rejonowych i okręgowych
Data 24-25.10.2017 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
11. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 19.10.2017 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
12. Temat Kontrola projektu: "Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu"
Data 06.12.2017 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO
 
13. Temat Kontrola projektu: "Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu"
Data 04-05.12.2017 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO
 
14. Temat Kontrola zadania ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu"
Data 01.12.2017 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
15. Temat Kontrola umowy dofinansowania zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg - etap VIII"
Data -
Kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej